1.Lựa chọn sản phẩm tại web site của chúng tôi. gọi diện đến số điện thoại của chúng tôi để đặt hàng qua điện thoại trong giờ hành chính

Hoặc lựa chọn mua hàng trực tiếp trên website của chúng thôi theo hướng dẫn dưới đây:

Ckick vào mua hàng như hình dưới.

2. Bấm vào mua hàng

3. Bấm vào đặt hàng mà không cần tài khoản.

4. Điền thông tin đầy đủ để chúng tôi liên hệ giao hàng, Chọn hình thức thanh toán, Bước cuối cùng là xác nhận đơn hàng. Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ lien lạc với quý khách hàng để hoàn thành các thủ tục về hóa đơn tài chinh và địa chỉ giao hàng.